SK EN DE

KVALITA, KTOROU SI MÔŽETE BYŤ ISTÍ

Firma Anton ŇAKAT - REMOZA, neskôr REMOZA s.r.o. bola založená v roku 1992 a počas celého obdobia podnikania sa zaoberá výrobou, rekonštrukciami, montážou a demontážou kovových konštrukcií , čo je hlavnou činnosťou firmy. Taktiež údržbárske a opravárske práce technologických celkov a strojná údržba. K tomu samozrejme patria tiež všetky práce spojené s touto výrobou , ako sú sústružnícke práce, frézarske práce, práce na horizontálnej fréze a taktiež malá stavebná výroba a samozrejme prepravné služby.

Naši zamestnanci sú vysokokvalifikovaní zvárači, montéri a údržbári so štátnymi skúškami pre zváranie elektrickým oblúkom, autogénom a v ochrannej atmosfére CO.

Počas celej doby fungovania našej firmy sme stále úspešne skvalitňovali a zhodnocovali našu výrobu, o čom hovoria aj referencie firmy. Firma má vlastné výrobné a kancelárske priestory so sídlom v Ličartovciach.

NAŠE PORTFÓLIO SLUŽIEB

REFERENCIE

  • Architektonický a statický návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií a halových systémov
  • Architektonický a statický návrh, výroba a montáž odľahčených a inovatívnych halových systémov
  • Opláštenia a zastrešenia hál a priemyselných a technologických celkov
  • Rekonštrukcie a prestavby priemyselných hál a technologických celkov
  • Strojná údržba a rekonštrukcie tažkej drviacej a ťažobnej techniky
  • Zámočnícke práce, oceľové prístrešky, schodiská, vstupné portály, strešné a nosné rámy vzduchotechniky a elektroinštalácie, elektro stožiare a anténne vykrývače, reklamné pylóny a bilboardy, letné terasy a pod.
  • Výroba a kompletná dodávka dopravných pásov
  • Delenie a ohýbanie plechov
  • Frézarské a sústružnícke práce
  • Kováčska výroba

Zmluvy, projekty a dotácie:

https://1drv.ms/f/s!AgFL3A8CTsargblscFp2vJLgPSpVig

+ halové systémy

DZ KOKSOVŇA - U.S.STEEL KOŠICE - Zmluvný dodávateľ strojnej údržby a prevádzky zariadení galérie dopravných pásov, výmeny Technoroštov, údržby dopravných pásov, plánovaných a havarijné opravy.

VULKMONT A.S. KOŠICE - Opravy a údržba technologických celkov.

U.S.STEEL KOŠICE - Opravy divíznych závodov.

TESCO PREŠOV A POPRAD - Dodávateľ oceľových konštrukcií pri výstavbe.

CHEMKOSTAV MICHALOVCE - Subdodávateľ zámočníckych a zváračských prác.

MČ JUH KOŠICE - Dodávateľ zámočníckych prác (opravy schodísk, prístreškov, oplotenia detských ihrísk a pod.)

PZ SR OKRZ PREŠOV - Výroba mreží, oplotení, plechových brán, rámp, kotercov, dverí.

LPH VRANOV NAD TOPĽOU Kompletná rekonštrukcia strechy výrobnej haly.

ZMOS – TREBIŠOV, KOŠICE, HURBANOVO, PREŠOV - Výrobca a dodávateľ – Oblúkové haly.

PLASTT, spol. s.r.o. - Výroba oceľovej konštrukcie pre Extrúder na výrobu PVC fólie. Oprava strechy výrobnej haly. Výroba konštrukcií na návesy

RÁDIO VÝCHOD - Výroba demontovateľného pódia.

AUTOBAZÁR AUTO ALLES PREŠOV - Rekonštrukica haly a výroba a montáž reklamného bilboardu

MECOM A.S. HUMENNÉ - Výroba a montáž reklamného bilboardu o rozmere 36 x 17 m

TOPSTAV spol. s.r.o. - Dodávateľ kompletných zámočníckych a zváračských prác pri rekonštrukcii ORPZ Humenné ( posuvná vstupná brána, garážové brány, koterce pre psov, predeľovacie mreže, okenné a dverové mreže, pancierované dvere, schodiská atď. )

BETAMONT spol. s.r.o. - Výroba a dodávka zámočníckych výrobkov pri výstavbe diaľnic.

ARCUS Hallensysteme GmBh, Rakúsko - Výroba a montáž oceľových montovaných multifunkčných hál

LINDNER AG, Nemecko - Výroba Systémových stavieb

FTS GmBh, Rakúsko - Výroba a montáž priemyselných oceľových konštrukcií, nosné oceľové konštrukcie pre rúrové vedenia a filtračné jednotky

Maierhofer GmBh, Rakúsko - Výroba reklamných pylónov, bilboardov a pomocných oceľových konštrukcií

CEATEC Engineering GmBh, Rakúsko - Výroba a dodávka priemyselných oceľových konštrukcií, nosné oceľové konštrukcie pre rúrové vedenia a filtračné jednotky

VIAC REFERENCIÍ