SK EN DE

REALIZUJEME VAŠE PREDSTAVY

KATALÓG PRODUKTOV
Ω Δ Σ

RAD MONTOVANÝCH HÁL DELTA

Priesvitná strešná plocha poskytuje dostatočné a prirodzené osvetlenie vnútorného priestoru. Elektrické osvetlenie počas dňa nie je potrebné ani v tom prípade, keď je zamračené, čím sa ušetria prevádzkové a ďalšie náklady, pretože vaša hala prakticky nevyžaduje údržbu. Farby plachiet a popisy si môže zákazník vybrať podľa typu objektu, čím sa zdôrazňuje individuálne prispôsobený charakter vašej haly.

Hala DELTA je navrhnutá osobitne pre vašu lokalitu a už dnes vyhovuje európskym smerniciam a normám.

DELTA – AIR: Haly v tomto rade disponujú izoláciou, sú vykurovateľné a v prípade potreby aj klimatizované s cieľom rozšíriť